Edukacja w modelu STEAM – nauka przez doświadczenie

Dynamiczny postęp technologiczny zmienia nie tylko sposób nauki, ale także wpływa na realia, w których przyjdzie funkcjonować uczniom po zakończeniu edukacji w szkole. Jak przygotować ich na świat, którego jeszcze nie znamy? Jak uczyć, aby zdobyta wiedza, mogła być wykorzystywana na co dzień? Jak rozwijać w uczniach umiejętności, które pozwolą im odnaleźć się w zmieniającym się świecie i rynku pracy? Odpowiedzią na te wyzwania jest edukacja w modelu STEAM!

Internet i powszechna dostępność wiedzy, sprawiają, że coraz mniej liczy się zapamiętywanie dat, zasad i faktów. Coraz ważniejsze stają się umiejętności posługiwania się źródłami informacji i efektywnego wykorzystywania ich w rozwiązywaniu problemów. Ważne są także kompetencje miękkie – takie jak współpraca w grupie, komunikowanie się, kreatywność. Włączenie metodologii STEAM jako sposobu pracy z uczniami, pozwala na rozbudzanie i podtrzymywanie naturalnej ciekawości świata, przyswajanie wiedzy oraz rozwijanie zdolności krytycznego i nieszablonowego myślenia, współpracy i pracy projektowej. STEAM to połączenie dziedzin takich jak nauka, technologie, inżyniera, sztuka i matematyka. Sposób prowadzenia zajęć – prace projektowe w grupach, to doskonałe narzędzie do zaangażowania uczniów. Dzięki niemu przestają być biernymi słuchaczami, a stają się – wynalazcami, twórcami, konstruktorami. Uczniowie aktywnie poszukują odpowiedzi na pytanie „dlaczego” a nauczyciele stają się mentorami, wspierającymi poszukiwanie odpowiedzi. Ponad to, połączenie nauk ścisłych ze sztuką, pozwala nie tylko odkryć i rozwinąć naturalne predyspozycje, ale także zmienia często niechętne nastawienie uczniów do przedmiotów ścisłych i kształtuje kompetencje niezbędne na przyszłym rynku pracy.

W Kampusie wiemy, że taki model nauczania niesie ze sobą wiele korzyści dla uczniów, a jednocześnie, że jego wdrożenie stanowi duże wzywanie dla współczesnych szkół w Polsce , opartych na tradycyjnych metodach nauczania i tradycyjnych relacjach pomiędzy uczniami a nauczycielami. Dlatego też, wspólnie z naszymi partnerami technologicznymi i merytorycznymi, pracujemy nad rozwiązaniami, popularyzującymi nowoczesne podejście do edukacji. W dynamicznie zmieniającym się świecie, pełnym nowych technologii, wiemy, że tylko taka edukacja zbuduje podstawy do odnalezienia się w przyszłości na rynku pracy, którego kształtu nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć.