Czym jest Kampus Nowych Technologii?

knt_the_biggest

Kampus Nowych Technologii (KNT) będzie największym w Europie living labem, tzw. żywym laboratorium, w którym innowacyjne technologie będą tworzone, testowane i unowocześniane w rzeczywistym, w odróżnieniu od tradycyjnych laboratoriów, otoczeniu użytkowników: w ich prawdziwych mieszkaniach, biurach, otwartych przestrzeniach publicznych. W KNT będą wypracowywane rozwiązania w pięciu obszarach z dziedziny Smart Living:

W ramach projektu „Kampus Nowych Technologii. Akcelerator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej” powstaje niezbędne zaplecze do prowadzenia nowoczesnych prac badawczo-rozwojowych w celu kreowania innowacyjnych technologii, usług oraz ich efektywnej komercjalizacji. Będzie to uzupełnienie tworzonego przez Politechnikę Warszawską systemu innowacyjności uczelni. Kampus Nowych Technologii będzie finalnym poligonem testowym rozwiązań i pomysłów wypracowywanych przez wydziały Politechniki Warszawskiej oraz partnerów. Będzie stanowił platformę dla:

  • prowadzenia wspólnych badań naukowych, badań i prac rozwojowych,
  • zaawansowanych technologii i najlepiej rozwiniętych technik posiadających potencjał do komercjalizacji,
  • zwiększenia wykorzystania infrastruktury badawczej i rozwoju.

 

Kampus Nowych Technologii łączy fizyczne, realne, inteligentne środowisko, które stymuluje rozwój innowacji, nowoczesne procesy i narzędzia informatyczne oraz infrastrukturę, by rozwijać i walidować szeroki zakres technologii i systemów w oparciu o informację zwrotną otrzymywaną przez użytkownika. Poprzez prowadzenie dedykowanych usług badawczych projekt doprowadzi do wzmocnienia kadr badawczo-rozwojowych Politechniki Warszawskiej oraz do współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi i biznesem w kraju i za granicą.

 

W KNT wraz z zainteresowanymi firmami analizowane są parametry nowych rozwiązań, testowane ich działanie, wygoda obsługi i stopień odpowiadania potrzebom rynkowym. Tu również podejmowane będą decyzje o ewentualnym wdrażaniu do gospodarki. Aby osiągnąć taki stopień doskonałości we wprowadzaniu nowych rozwiązań na rynek, istotne jest jego silne powiązanie z partnerami technologicznymi, którzy są potencjalnymi  odbiorcami, ale także inspiratorami nowych pomysłów i idei.

 

Jest to pierwszy projekt Politechniki Warszawskiej realizowany w formule partnerstwa z przedsiębiorstwami technologicznymi. Z infrastruktury Kampusu Nowych Technologii będzie mogło korzystać jednocześnie ok. 100 przedsiębiorstw realizujących łącznie 70 projektów badawczo-rozwojowych. Przewiduje się, iż rocznie komercjalizowanych tu będzie ok. 10 wyników badań oraz po tyle samo zgłoszeń patentowych i wzorów przemysłowych.

 

Projekt „Kampus Nowych Technologii” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, otrzymując największą liczbę punktów spośród projektów B+R,  i będzie zrealizowany do 2020 r. Znalazł się on także na liście strategicznych inwestycji w ramach Kontraktu Terytorialnego – umowy zawartej pomiędzy rządem a władzami Mazowsza.

 

KNT powstaje w trzech lokalizacjach

lokalizacjach
:

  • śródmieściu Warszawy,
  • laboratoriach CEZAMAT,
  • Zamieniu w Lesznowoli pod Warszawą.

 

KNT opiera się 4 kluczowych wartościach: synergii, informacji zwrotnej, współpracy, realizmie.