Lokalizacje

Kampus Nowych Technologii będzie interaktywną przestrzenią, fizycznym miejscem spotkań. Projektanci, inżynierowie, przedsiębiorcy i badacze spotkają się tu, by współtworzyć rozwiązania dla realnych użytkowników w rzeczywistych warunkach.

Przestrzeń ta, z uwagi na szeroki zakres projektu oraz różne wymagania co do poszczególnych pracowni, powstanie w trzech lokalizacjach:

 • w Kampusie BIS Politechniki Warszawskiej w śródmieściu stolicy (Kampus Śródmieście),
 • w laboratoriach CEZAMAT przy ulicy Poleczki na warszawskim Ursynowie (Kampus CEZAMAT),
 • w Zamieniu w Lesznowoli na przedmieściach Warszawy (Kampus Zamienie).

 

Kampus Śródmieście

Pierwsze z „żywych laboratoriów” przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego projektu będzie zlokalizowane w Kampusie BIS Politechniki Warszawskiej przy zbiegu ulic Nowowiejskiej i Rektorskiej w sąsiedztwie Pola Mokotowskiego. Będzie to nowo projektowany budynek A, w sąsiedztwie wydziałów prowadzących prace badawczo rozwojowe w obszarze Smart Living.

 

Funkcje przewidziane w budynku A będą zapleczem intelektualnym oraz infrastrukturalnym dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych m.in. nad:

 • efektywnością energetyczną,
 • internetem rzeczy,
 • Big Data,
 • rozszerzoną i wirtualną rzeczywistością,
 • zielenią zintegrowaną z systemami wentylacji,
 • hałasem i komfortem użytkowania.

 

Projektowana tu przestrzeń będzie:

 • elastyczna – dawać możliwość przearanżowania wnętrza, zastąpienia fragmentu infrastruktury innym typem bądź implementacji dodatkowego wyposażenia służącego celom badawczym (sensory, światła itp.);
 • modułowa – tam, gdzie to możliwe zastosowane będą modułowe rozwiązania, aby po fazie testowania szybko móc wymienić je na inny typ rozwiązania;
 • dostarczać dwa środowiska testowe (deweloperskie i produkcyjne);
 • wyposażona w narzędzia dające możliwość testowania różnych scenariuszy, zastosowania kilku rozwiązań, celem wyboru najbardziej optymalnego;
 • dawać możliwość porównywania technologii;
 • punktem odniesienia dla innych rozwiązań;
 • dawać możliwość realizowania wycieczek po całym obiekcie;
 • posiadać funkcję salonu pokazowego, gdzie będzie można dokonywać prezentacji rozwiązań, przysposabiać użytkowników oraz zbierać ich doświadczenia i opinie.

 

Kampus CEZAMAT

KNT_cezamat

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zbudowane jest na Ursynowie przy ulicy Poleczki. To największa w Polsce inwestycja w obszarze zaawansowanych technologii i jeden z najnowocześniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych w Europie. Współtworzona jest przez konsorcjum czołowych polskich ośrodków naukowych: Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, Wojskową Akademię Techniczną, instytuty PAN: Wysokich Ciśnień, Podstawowych Problemów Techniki, Fizyki, Chemii Fizycznej, a także przez Instytut Technologii Elektronowej oraz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych.

 

To wyjątkowy w skali europejskiej kompleks interdyscyplinarnych badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami wyposażony w zaawansowane linie technologiczne oraz platformy projektowania, symulacji, diagnostyki i charakteryzacji. Oferuje on dostęp do ultranowoczesnych narzędzi, m.in. 4 tys. mkw. tzw. clean roomów.

 

CEZAMAT został otwarty we wrześniu 2016 r. Obecnie realizuje naukowe projekty strategiczne, krajowe i międzynarodowe m.in. Teaming for Excelence, a także jest otwarty na wspólne projekty z biznesem i tworzenie specjalnych linii produkcyjnych na zlecenie przemysłu.

 

Potencjał ośrodka badawczo-rozwojowego CEZAMAT i jego laboratoriów będzie wykorzystany w projekcie Kampus Nowych Technologii poprzez jego zaangażowanie w zadania merytoryczne i procesy technologiczne, a także realizację projektów badawczych.

 

Kampus Zamienie

KNT_zamienie

Trzeci living lab w ramach KNT stanowić będzie kompleks jedynych w swoim rodzaju pracowni zlokalizowanych w Nowym Zamieniu w gminie Lesznowola położonej na południe od Warszawy i sąsiadującej z dzielnicą Ursynów. Prowadzić tu będzie bezpośredni zjazd z budowanej trasy S7, co zapewni bezkolizyjną komunikację z Służewcem. W sąsiedztwie przebiega też linia kolejowa Warszawa – Piaseczno.

 

Kampus Zamienie będzie zintegrowaną częścią większej dzielnicy, w której realizowane będą funkcje:

 • społeczna – innowacyjny ośrodek społeczny;
 • mieszkaniowa – zabudowa mieszkalna;
 • naukowa – centra badawczo-rozwojowe;
 • biurowo-usługowa – lokalizacje działów badawczo-rozwojowych.

 

Umiejscowienie „żywego laboratorium” w większej dzielnicy rozszerza znacząco możliwości prowadzenia analiz zachowań użytkownika, analizowania skutków społecznych wdrażanych rozwiązań oraz prowadzenia i prototypowego wdrażania projektów z obszaru inteligentnego miasta.

 

Kampus Zamienie składać się będzie z:

 • 9 budynków do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarach: umożliwiających prowadzenia badań w obszarach: inteligentnego miasta, inteligentnego budynku, inteligentnego domu oraz zmian społecznych – o łącznej powierzchni użytkowej 6 334 mkw.;
 • budynku Centrum Wzornictwa & Designu (Pracownia Przemysł 4.0) o powierzchni użytkowej ok. 2 800 mkw.;
 • dwóch przestrzeni publicznych i ulicy – do testowania technologii inteligentnego miasta (np. wzornictwa, rozwiązań fotowoltaicznych czy internetu rzeczy).